Vragenlijst over afleidingen in het Nederlands


Uitleg

Er is nooit systematisch onderzocht door wie en waar Nederlandse afleidingen als stommerd, stommeling, stommerik, stombo, of behulpzaam, behulpelijk, of godin, godes worden gebruikt. Bestaan er regionale verschillen binnen de standaardtaal van Nederland, Vlaanderen, Suriname en de Nederlandse Antillen? Bestaan er dialectverschillen binnen de Lage Landen, of generatieverschillen? En hebben deze woorden voor alle gebruikers dezelfde betekenis, of verschilt dat? In het Standaardnederlands hebben zwakheid en zwakte bijvoorbeeld wél dezelfde betekenis, maar flauwheid en flauwte niet. Hoe zit dat regionaal? In de standaardtaal is stijfheid het normale woord, in sommige streektalen is dat stijvigheid, en in weer andere streektalen bestaan beide woorden met betekenisverschil. Wat zegt u? En hebben meisje, meissie en meiske dezelfde gevoelswaarde of gebruikt u ze in verschillende situaties?

Op al deze vragen wil ik graag antwoorden vinden. Daarvoor heb ik deze vragenlijst opgesteld. Iedereen die Nederlands of Fries spreekt of een streektaal als Nedersaksisch, Limburgs, Brabants, Zeeuws, kan de vragenlijst invullen. Dat duurt 10 à 20 minuten. Uw gegevens worden volledig anoniem verwerkt en niet aan derden doorgegeven.

Hoe meer mensen de vragenlijst invullen, hoe beter inzicht we krijgen in de situatie, dus we zijn u erg dankbaar voor het invullen. Kent u geïnteresseerden, stuur dan de link naar vragenlijst aan hen door. Alvast bedankt!
Voor vragen of opmerkingen kunt u een berichtje sturen naar Nicoline van der Sijs.

Voorbeeldopdracht

Welke van de volgende woorden gebruikt u (weleens)?

Meerdere antwoorden mogelijk Een ander woord Er is betekenisverschil


Start contributing!