Uitleg

Welke medische woorden horen volgens u in een woordenboek van het algemeen Nederlands?

In deze taak krijgt u een zin te zien waarin het vetgedrukte woord uit de medische sfeer afkomstig is. Wij vragen u om aan te geven of de zin meer medische woorden bevat, waarvan u het belangrijk vindt dat ze in een woordenboek van het algemeen Nederlands worden opgenomen en verklaard.

Per zin kunt u meerdere woorden selecteren. U selecteert een woord door erop te klikken (één klik voldoet). Een woord dat uit meerdere elementen bestaat (zoals ‘hart- en vaatziekten’ of ‘acute reuma’), kunt u selecteren door de muisknop ingedrukt te houden, terwijl u ermee over de woorden beweegt. De geselecteerde woorden verschijnen direct in het vakje 'Gekozen woorden'. Als u een woord ten onrechte heeft geselecteerd en deze keuze ongedaan wilt maken, kunt u er nogmaals op klikken. Het verdwijnt dan uit de lijst.

Er zijn geen goede of foute antwoorden, we zijn benieuwd naar uw inschatting. Alvast bedankt voor uw deelname en veel succes!

Voorbeeldopgave

(...) Vier op de tien volwassen Nederlanders is te dik. Bij een op de tien is zelfs sprake van ernstig overgewicht, obesitas. Van de kinderen is een op de zeven te zwaar (...)


Gekozen woorden:

Start contributing!