Privacy Policy

Welke gegevens worden geregistreerd en wie heeft hier toegang toe?

Van de deelnemers worden de antwoorden op de taalkundige vragen die ze invullen geregistreerd. Verder worden, als ze dat willen, hun leeftijd, geslacht en woonplaats, geregistreerd. Leeftijd, geslacht en woonplaats zijn, gekoppeld aan de antwoorden, zichtbaar voor alle ingelogde gebruikers. Andere gebruikers kunnen echter niet de eventuele accountgegevens zien die hieraan gekoppeld zijn. Als gebruikers een account aanmaken, worden ook volledige naam en e-mailadres geregistreerd. Deze gegevens zijn niet voor andere gebruikers zichtbaar, alleen de beheerder van de applicatie heeft hier toegang toe.

Waarvoor worden die gegevens gebruikt?

De ingevulde taalkundige vragen en de leeftijd/geslacht/woonplaats worden gebruikt om achteraf een taalkundige analyse te maken. Emailadressen, die gebruikers zelf doorgeven door te mailen naar de servicedesk, worden gebruikt om ze op de hoogte te houden van de uitkomsten van dit experiment en om ze uit te nodigen voor volgende experimenten.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

De gegevens kunnen in principe onbeperkt worden bewaard, maar worden in ieder geval tot het einde van de looptijd van het betreffende experiment bewaard.

Waar worden de gegevens bewaard?

De ingevulde gegevens worden in Nederland bewaard op de servers van het Instituut van de Nederlandse Taal.